What we doBackgroundHow we differPotential partner?ReferensesContacting us


 
Username:
Password:
 
 
Forgot your password?

Enter your email address and we will send it instantly.
 
 

 
Några av de egenskaper som utmärker oss är…

Internationellt

I en omvärld som kännetecknas av en ökande globalisering, är det en styrka att vår infrastruktur tillåter oss att hantera en kund på samma sätt, oavsett om företaget ligger i Kista eller utanför Milano. Vi har en stor vana att arbeta med såväl svenska som utländska kunder… gränslöst.

I projekt med multinationella kunder har vi lyckats att mer enhetligt förmedla ett budskap och arbetssätt till organisationer i olika länder, än säljträningsföretag som har varit representerade i respektive land.

Specialisering

Vi är specialiserade på företag inom högteknologi och kvalificerade tjänster. Denna fokusering ger oss en djup branschkännedom. Många av våra kunder förvånas över graden av vår specifika insikt i deras verksamhet, vilket naturligtvis väsentligt bidrar till att öka utbytet av ett samarbete.

Ledningens instrument

Vi är inte i första hand inriktade på enskilda medarbetares kompetensutveckling, utan ett utpräglat instrument för företagsledningen att skapa högre prestanda i säljorganisationen. Att medarbetarnas kompetens normalt också utvecklas på köpet är en annan sak…

Unikt koncept

Vi arbetar med ett unikt koncept, som går under namnet Affärsprojekt. Många kunder, framförallt de med stor erfarenhet av säljträning, har funnit att det är marknadens mest effektiva sätt att utveckla en säljorganisation.

Långsiktighet

Det normala i vår bransch är att ett säljträningsföretag lär ut ett visst spektrum av metoder. När man har lärt ut det man behärskar, upphör oftast samarbetet och kunden söker något nytt.

För att uppnå en hög grad av professionalism i en säljorganisation krävs långsiktighet och framförallt konsekvens. Vårt unika koncept, infrastruktur och kunnande medger ett betydligt långsiktigare samarbete.

Skalbarhet

Vår koncept har en hög skalbarhet och kan genomföras med såväl små, som mycket stora säljorganisationer. Detta har visat sig fungera alldeles utmärkt i några av de största projekt som har genomförts av ett skandinaviskt säljträningsföretag.

Processorientering

Vendor har ett större strukturkapital och en mer välutvecklad infrastruktur, än vad som annars förekommer i branschen. Detta gör att vi levererar en jämn, hög och förutsägbar kvalitet. Det kanske skall betonas att allt vi gör är helt och hållet kundanpassat, men på ett strukturerat sätt.

Metoder

Många säljträningsföretag är idag utpräglat metodorienterade och strävar efter att implementera sina generella metoder (som exempelvis plattformstänkande, eller viss frågeteknik). Vi behärskar flertalet moderna metoder och väljer istället att utgå från kundens förutsättningar och specifika behov.

High-end

I alla branscher förekommer ett kvalitetsspektrum. Såväl våra kunder som konkurrenter, har konsekvent uppfattat oss som high-end på den skalan.

I frontlinjen

Vi var banbrytande när företaget startades och har sedan dess målmedvetet fortsatt arbetet på att befinna oss i frontlinjen, vad gäller utvecklingen av metoder och tekniker inom försäljning. Samarbeten med krävande kunder, som är ledande i sina respektive branscher, bidrar också till denna ambition.

Track rekord

Vi har medverkat till att väsentligt öka försäljningen hos fler kunder, än de flesta andra säljträningsföretag. Detta är naturligtvis en del av förklaringen till varför så många har valt att arbeta med oss, under många år.